bg
 

Lysets arkitektur

Naturligt lys bidrager i høj grad til vort velbefindende. Det er også bestemmende for vor biologiske rytme og øger præstationsevnen. Derfor er det nærliggende at lade så meget lys som muligt komme ind i livs- og arbejdsrummene. Det er også en grund til, at store glas- og vinduesfacader bliver mere og mere afholdte.

Men alligevel: "Glas er ikke det samme som glas". Selv store glasfacader må ikke påvirke rummets klima, selv ved stærkt solskin eller ekstrem kulde skal klimaet være velafbalanceret. Især her i Tyskland, hvor der kan herske temperaturforskelle på 40° celsius og mere mellem sommer og vinter, er det vigtigt at vælge det passende funktionsglas for hele året.

For at give mulighed for en så bred adgang til Semco's produkter som muligt kan du opleve glassets spændende verden fra tre forskellige synspunkter: