bg
 

Glas med sving

Svungne former er den nye trend inden for facadeudformningen. Hvad enten facaden har en cylindrisk, sfærisk eller konisk bøjning – objektet får et usædvanligt udseende.

Den innovative teknik fra Finiglas giver mulighed for arkitektur med sving.

Du kan indhente udførlige oplysninger om det buede glas' fascinerende muligheder på www.finiglas.de