bg
 

Semco Dur Clean - rengøringsunderstøttende glas

Glas er postmodernismens fascinerende materiale. Det besnærer med sin glans, sin lethed og sin høje funktionalitet. Semco Dur Clean understreger denne egenskab med sin rengøringsunderstøttende virkning.

Semco Dur Clean's funktionsmåde baserer på produktets fotokatalytiske og hydrofile virkning.

Den UV-stråling, sollyset indeholder, frembringer den katalytiske virkning i den udvendige coating, så organisk smuds nedbrydes og lettere skylles af. Ved regnvejr spreder de enkelte vanddråber sig på laget og forenes til et vandfilmlag. Dette undergraver løst siddende smudspartikler og lader dem flyde af sammen med regnvandet. Der efterlades så godt som ingen smudsrande efter regnvejret, da vandet næsten ikke danner dråber, som tørrer ind. Vinduet eller facaden behøver kun sjældent at blive rengjort, rudernes klimatekniske værdier  - for eksempel lystransmission og g-værdi  - bevares alligevel.