bg
 

Videreuddannelse

Weiterbildung

"Vi understøtter og kvalificerer vore medarbejdere. Herved tager vi hensyn til deres evner og vilje til præstation. Det er vores mål at besætte fag- og ledelsespositioner med vores egne folk." Det er en af hovedtankerne bag vor firmakultur.
 Erhvervsledsagende videreuddannelser skaber den ideelle forudsætning for, at du kan videreudvikle dig personligt og fagligt inden for Semcoglas-firmagruppen. Som supplement til den forhåndenværende uddannelse understøtter vi fagspecifikke videreuddannelser, som supplerer den viden, du allerede har, og åbner døren for dig til interessante positioner inden for vores firmagruppe.

Vort videreuddannelsesprogram omfatter fag- og lederseminarer samt uddannelsesseminarer. Desuden udvikler vi bevidst unge mennesker i vores støttekredse for unge, så de er rustet til lederpositioner. I personaleudviklingsseminarer bliver de unge medarbejderes potentiale analyseret, og medarbejderne lærer deres stærke og svage sider at kende. Desuden udvikles og coaches ledere bevidst.