Certifikater

CE-mærkning

Semcoglas bekræfter overensstemmelsen med kravene fra de europæiske produktstandarder for sine producerede flerrude-termoruder og sikkerhedsglas. De hertil nødvendige første typekontroller samt de forpligtende fabriksegne produktionskontroller (WPK) findes i alle produktionsfirmaer. For derudover at garantere en høj kvalitetsstandard for vores kunder er produktionskontrollerne og de dermed forbundne standard produktgodkendelser på de enkelte termorude-og sikkerhedsglasværker underkastet en frivillig ekstern overvågning af en uafhængig, på europæisk plan hertil anerkendt prøveinstitution, for eksempel:

Se også under CE.

Ü-tegn – krævet ifølge loven

Semco erklærer med dette tegn, at firmaets produkter - udover CE-tegnet - også stemmer overens med de nationale lovkrav for termoruder og sikkerhedsglas.

DIN EN ISO 9001 – Kvalitet med system

Dette tegn dokumenterer, at Semco overvåges i henhold til direktiverne fra kvalitetssikrings-systemet ISO 9001:2008. På dette grundlag finder der en kontinuerlig forbedringsproces (KVP) sted, som har til formål at optimere arbejdsforløbene inden for alle driftsområder og sikre en vedblivende høj kvalitet af vores produkter.

RAL – et eftertragtet kvalitetstegn

RAL-kvalitetstegnet kendetegner generelt sådanne produkter og serviceydelser, som fremstilles og udføres efter høje fastlagte kvalitetskriterier. Kvalitets- og kontrolbestemmelserne fra Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas (GMI) opfyldes af Semco. Hertil hører først og fremmest en tolerance for Ug-værdien ≤ 0,1 W/m²K og for coatingernes emissionsevne på ≤ 0,01. Desuden gennemføres en uafhængig ekstern overvågning af produktionen.
„Intet RAL-godkendt vindue uden RAL-godkendt termorude!“

KOMO – certificeret kvalitet inden for byggeindustrien

I Nederlandene er KOMO-tegnet garantien for en termorude-standard, som ligger over gennemsnittet. De aktuelle kvalitetskrav fra den nederlandske stiftelse „Byggekvalitet“ og lovpåbudene er således opfyldt. Hertil hører regelmæssige produktkontroller og en ekstern overvågning fra KIWA Product Cert GmbH.

DS - Certificeret

Med dette kontroltegn er Semco certificeret og kontrolleret i henhold til Dansk Standard (DS). Der gennemføres produktkontroller, og den løbende produktion overvåges af et eksternt institut.

SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-tegnet viser kunder fra Skandinavien, at Semco også her er underkastet en stadig overvågning i forbindelse med SP-certificeringen. Hertil hører strenge produktkontroller og en ekstern overvågning fra Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

Benor - Certificat

Med dette godkendelsestegn er Semco certificeret i henhold til de belgiske standardkrav af BCCA (Belgian Construction Certification Association). Der gennemføres produktkontroller og to årlige besøg til ekstern overvågning af produktionen.

VdS - Certificat

Glas med alarmsikring og de producerende fabrikker bliver hertil certificeret og overvåget af VdS Schadenverhütung GmbH. De tilsvarende krav til produktion af alarmglas - både som termoruder og sikkerhedsglas - opfyldes herved af Semco.