Gestellpool

Semco har for nogen tid siden overdraget hele administrationen med transportstativer til den eksterne serviceyder "Gestellpool Europe GmbH & Co. KG". Vi kan fastslå, at flere og flere virksomheder bruger stativpool-systemet til frimelding af stativerne, og at acceptansen er stigende, da det drejer sig om en ensartet løsning, som dækker næsten hele branchen.

Det er Gestellpools opgave at varetage biydelsen ved en glaslevering, altså udlåningen af stativer. Grund: En høj disponibilitet af transportstativer gør det muligt for Gestellpool-partneren at sikre en høj pålidelighed mht. levering.

På Gestellpools' hjemmeside får kunden et individuelt onlineområde og kan her se alle de glastransportstativer, som er reserveret til ham. Desuden kan frie stativer meldes "parate til afhentning" ved ganske enkelt at fravælge dem.

Alternativt kan frimeldingen også foretages:

Ø      pr. fax +49 (0) 511/ 380 72 657
Ø      pr. e-mail (freimelden(@)gestellpool.com) eller
Ø      pr. telefon +49 (0) 511/ 9666-944 og -943.

Link til Gestellpool
Link til formularen faxfrimelding

Vi beder dig med øjeblikkelig virkning om, altid kun at foretage frimeldinger af stativer til Gestellpool på en af de angivne måder!

Semco-gruppens særlige betingelser for varelevering med genbrugs-stativer