bg
 

Forsegling

Som det sidste tætnes de enkelte glasruder, som er sammensat via en afstandsholder, i første omgang med butyl (primært tætningstrin). Begrebet butyl står her i dagligdags tale for en særlig sammensætning af butylkautsjuk, som opstår ved polymerisation af polyisobutylen (PIB).

Efter butyleringen følger forseglingen af termoruderne (sekundært tætningstrin), som regel med et tætningsstof på basis  af poly-urethan eller polysulfid. Til butylens vigtigste egenskaber hører den enormt store gas- og vanddamp-uigennemtrængelighed.

Forseglings-tætningsstoffet tjener - udover den ekstra tætnings-funktion - først og fremmest til at stabilisere termoglasruden og sikring af butylsnorens position. Standard-kantsamlingshøjden er ca. 11 mm.

Emballering ->