Coating-udvikling

På coatingværket i Neubrandenburg, Tyskland, har Semco - udover det glastekniske laboratorium - også et coatinglaboratorium. Her arbejdes overvejende på kvalitetssikring og videreudvikling af egne glascoatings.

Blandt andet bruges et spektralfotometer til at bestemme de lys- og energitekniske størrelser, et højtopløsende lysmikroskop til klassificering af overfladedefekter, abrasions- og UV-testapparater, apparater til måling af flademodstanden til at bestemme lags emissivitet og spektrometer til at bestemme farvesteder ved lodret betragtning og betragtning fra en vinkel.

I 2005 henledte Semco for første gang opmærksomheden på sig selv ved udviklingen af glascoatings og sørgede endog i hele branchen for furore: Klimaglascoatingen til Semco Klima 600 opnåede for første gang en selektivitet > 2 og vandt for dette Ludwig-Bölkow-teknologipræmien.