Kloge hoveder og klare strukturer

Det værdifulde ved en virksomhed er de mennesker, som arbejder for den, og den ånd, de gør det med. Vi ønsker, at de skal identificere sig med deres opgaver og virksomhedsmålene. De opmuntres til at handle selvstændigt og på eget ansvar inden for rammerne af deres position. Vi trækker sammen på samme hammel og arbejder på hele Semco gruppens succes. Med p.t. over 1.550 medarbejdere råder Semco over et enormt potentiale af individuelle talenter med kreative evner. Disse styrker skal opdages og fremmes. I snævert samarbejde med et institut for erhvervspsykologi og organisationsrådgivning har vi derfor udarbejdet en personaleudviklingsplan, som især bestræber sig på at rekrutere nye kræfter fra vores egne rækker. Selv nybegyndere inden for arbejdsverdenen har mulighed for hos Semco at forberede sig på en interessant karriere inden for virksomheden ved professionelle skolings-, videreuddannelses- og træningsprogrammer. Denne udviklingsproces understøttes af klart definerede kravprofiler og klare strukturer. Der finder en løbende informationsudveksling sted på alle planer og indbyrdes mellem de forskellige teams. Alle opfordres til aktivt at arbejde med på at udforme virksomheden. Der sættes igen og igen spørgsmålstegn ved det eksisterende for at komme frem til nye og bedre løsninger. I dette klima vokser motivation og præstationslyst – for Semco’ ansvarlige af i morgen.

Sammen fejrer vi succeser ->