Sammen fejrer vi succeser

Den, som i dag taler om virksomhedens værdier, mener mere end de rene driftsresultater. Vi er fast overbeviste om, at en virksomhed kun kan agere med succes på lang sigt, hvis de økonomiske mål harmonerer med ansvaret over for mennesker, samfund og miljø. Udfra denne bevidsthed defineres Semco’ ideal: På førstepladsen står kunden. Hans ønsker danner målestokken for vores tænke- og handlemåde. Med førsteklasses, innovative glasprodukter ønsker vi at give nye impulser for en moderne, åben boligkultur. Samtidig vil vi udnytte alle muligheder, som byggematerialet glas har at byde til løsningen af de presserende energi- og miljøspørgsmål. Vi møder vore medarbejdere med anerkendelse, respekt og tillid. Det hører til vore vigtigste ledelsesopgaver at motivere dem, vække deres teamgejst og fremme dem ved virkeliggørelsen af personlige og fælles mål. Ved forretningsforhold lægger vi vægt på en fair dialog som partnere: altid med henblik på et langt og tillidsfuldt samarbejde. Der tilstræbes systematisk og konstant kooperationer og win-win-situationer. Semco vil på lang sigt høre til blandt Europas bedste glasforædlere inden for brancherne vindues- og facadebyggeri samt møbler, indretning og specialanvendelser. Derfor hører det til vore vigtigste virksomhedsmål at styrke innovationskraften og den dermed forbundne internationale konkurrenceevne. Kun sådan er det muligt at holde virksomheden sund, også i fremtiden, at sikre arbejdspladser og at foretage de nødvendige investeringer.

Afsted til nye horisonter ->