bg
 

Referenzen

Grundschule, Potsdam

Objekttyp:
Schule/Universität
Objekt:
Grundschule
Ort:
Potsdam
Architekt:
Nitschke Architekten, Potsdam
Semco Partner:
Fenster- und Systembautechnik FST
Menge:
ca. 500 m²

Produkte

» Semco Klima 500