Goed zijn en beter worden

Wij zien het elke dag weer opnieuw als verplichting, aan deze eis te voldoen. Hij spoort ons aan de kwaliteit van het personeel, de producten en het proces op alle gebieden steeds weer kritisch te controleren en blijvend te optimaliseren.Dragende zuilen van deze kwaliteitsstrategie zijn onze deskundige, steeds actueel geschoolde medewerkers. In een omgeving die het op zich nemen van verantwoording en kwaliteitsbewustzijn stimuleert, worden zij ertoe gemotiveerd verbeteringen voor te stellen en deze te verwezenlijken.Semco bezit een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) volgens DIN EN ISO 9001: 2008.Dit internationaal goedgekeurde plannings- en controle-instrument draagt er duidelijk meetbaar toe bij dat de bedrijfsprestaties worden opgevoerd.Hiermee kunnen wij arbeidsprocessen transparanter en efficiënter maken, tijd- en kostenstructuren verbeteren en door een gestandaardiseerd verloop een grotere productveiligheid bereiken. Daarnaast vinden – naast eigen productiecontroles – door het kwaliteitsmanagementsysteem regelmatige analyses en evaluaties van de kwaliteitscijfers plaats.Alle maatregelen hebben maar één doel: tevreden klanten die ons hun vertrouwen schenken.Natuurlijk werken alle Semco bedrijven volgens CE-kenmerking. Bovendien zijn zij onderhevig aan een vrijwillige kwaliteitscontrole en kwaliteitscertificatie. RAL, KOMO, DS, Benor en P-kenmerking documenteren de hoge eisen aan onze producten.

Steeds heel dichtbij ->