Knappe koppen, heldere structuren

Bijzonder waardevol voor een bedrijf zijn de mensen die ervoor werken en de mentaliteit waarmee zij dat doen. Wij willen dat zij zich met hun taak en het bedrijfsdoel identificeren. Zij worden ertoe aangespoord binnen het bestek van hun functie zelfstandig en op eigen verantwoording te handelen. Samen trekken wij één lijn en spannen ons in voor het succes van de gehele Semco-groep.Met momenteel meer dan 1.550 medewerkers beschikt Semco over een enorm potentieel aan individuele talenten met creatieve capaciteiten. Deze gaven moeten worden ontdekt en gestimuleerd. In nauwe samenwerking met een instituut voor economische psychologie en organisatie-advies hebben wij daarom een ontwikkelingsplan voor het personeel uitgewerkt, dat zich vooral concentreert op het rekruteren van jonge talenten uit ons eigen bedrijf. Reeds jonge beroepskrachten hebben de mogelijkheid zich bij Semco met professionele cursussen, bijscholingen en trainingsprogramma’s op een interessante carrière in het bedrijf voor te bereiden.Duidelijk gedefinieerde profielen van wat geëist wordt en transparante structuren ondersteunen dit ontwikkelingsproces. Op alle niveaus en team overlappend vindt een voortdurende informatie-uitwisseling plaats. Iedereen wordt verzocht actief aan de organisatie van het bedrijf mee te werken. Het aanwezige wordt steeds weer in twijfel getrokken om tot nieuwe nog waardevollere oplossingen te komen. In deze sfeer groeien motivatie en bereidwilligheid tot prestaties – voor de toekomstige verantwoordelijken van Semco.Samen hebben wij succes ->