Samen hebben wij succes

Wie tegenwoordig over bedrijfswaarden spreekt, die meent daarmee niet alleen de nuchtere balansen. Wij zijn er werkelijk van overtuigd dat een bedrijf op de lange duur alleen dan succesvol kan werken als zijn economisch doel overeenstemt met de verantwoording voor de mens, de maatschappij en het milieu. Vanuit dit bewustzijn definieert zich het voorbeeld voor Semco: Op de eerste plaats staat de klant. Zijn wensen nemen wij als maatstaf voor onze gedachten en handelingen. Met kostbare, innovatieve glasproducten willen wij de eerste aanzet geven tot een moderne, open wooncultuur. En tegelijkertijd alle mogelijkheden ten volle benutten die de bouwstof glas bezit om dringende energie- en milieukwesties op te lossen. Onze medewerkers behandelen wij met respect en vertrouwen. Ze te motiveren, hun teamgeest te wekken en hen te helpen bij het verwezenlijken van hun persoonlijk en ons gemeenschappelijk doel, heeft bij ons de grootste prioriteit. Bij zakenrelaties hechten wij veel waarde aan een fair gevoerde en op de partner gerichte dialoog: steeds met het oog op een langdurige samenwerking waarbij wij op elkaar kunnen vertrouwen. Systematisch wordt gestreefd naar een blijvende samenwerking en win-win-situaties. Semco wil een vaste plaats innemen als een van de beste Europese glasveredelingsbedrijven in de branches venster- en gevelbouw, meubels, binnenwerk en speciale uitvoeringen. Het versterken van het innovatievermogen en daardoor in staat te zijn internationaal te kunnen concurreren, behoort tot ons belangrijkste bedrijfsdoel. Alleen zo is het mogelijk het bedrijf ook in de toekomst gezond te houden, arbeidsplaatsen te kunnen garanderen en de noodzakelijke investeringen te kunnen doen.Een nieuwe toekomst tegemoet ->