bg
 

Verzegelen

In de laatste stap worden de met de  afstandshouder samengevoegde afzonderlijke ruiten met butyl (primaire afdichting) met elkaar verbonden en gesloten.

Het begrip butyl statt hier in omgangstaal voor een speziale recepruut van de door polymerisatie verkregen butylrubber.

In aansluiting aan het butyleen wordt de randafdichting van de isolatieruiten aangebracht (secudaire afdichtiting). In de regel gebuert dit meet een dichtstof op basis van polyurenthaan of polysulfide. Tot de blanggrijkste eingenschappen van de butyldichting behoort de bijzonder hoge ondoorlaatbaarheid van gas en waterdamp, terweijl de randafdichting naast zijn afdichtingsfunctie op de eerste plaats ter stabilisering van de isolatieruit resp. ter positibeveiliging van de butyldichting dient. De gestandaardiseerede randverbindingshoogte bedraagt ca. 11 mm.

 

Verpakken ->