bg
 

Ontwikkeling van het aanbrengen van lagen

In de fabriek voor glasbewerking in Neubrandenburg heeft Semco naast het glastechnische laboratorium een laboratorium voor het aanbrengen van lagen. Daar houdt men zich hoofdzakelijk bezig met de kwaliteitsbeveiliging en met de verdere ontwikkeling van de eigen glaslagen.

Onder andere worden de volgende instrumenten ingezet: een spectraalfotometer om de licht- en energietechnische grootten te kunnen bepalen, een hoog oplossende lichtmicroscoop om oppervlaktedefecten te kunnen classificeren, abrasie- en UV-testtoestellen, apparaten om de vlakteweerstand te kunnen meten ter bepaling van de emissiviteit van lagen en spectrometers ter bepaling van kleurplaatsen bij loodrechte waarneming en waarneming bij hoeken.

In het jaar 2005 kon Semco voor het eerst de aandacht op zich trekken met de ontwikkeling van het aanbrengen van lagen en zorgde zelfs wereldwijd in de branche voor furore: de klimaatglaslagen voor het Semco Klima 600 bereikten voor de eerste keer een selectiviteit > 2 en hebben daarvoor de Ludwig-Bölkow-technologieprijs gewonnen.