bg
 

Architectuur van het licht

Natuurlijk licht draagt er in belangrijke mate toe bij dat wij ons goed voelen. Het bepaalt ons biologisch ritme en verhoogt ons prestatievermogen. Dan is het heel natuurlijk dat wij zoveel mogelijk daglicht in onze eigen leef- en werkruimtes laten binnendringen. Juist daarom zijn tegenwoordig grote glas- en vensterfronten zo gevraagd.
Maar: „Het ene glas is het andere niet“. Ook grote glazen gevels mogen het klimaat in de ruimte niet beïnvloeden, het moet zelfs bij intensieve zonnestraling of extreme kou in evenwicht blijven. Vooral hier in Duitsland waar tussen winter en zomer temperatuurverschillen van 40 graden Celsius en meer kunnen heersen, is het belangrijk het passende functieglas voor het gehele jaar te kiezen.

Om een zo groot mogelijk overzicht van de producten van Semcoglas te krijgen, kunt u vanuit drie verschillende gezichtspunten kennis maken met de spannende wereld van het glas: