bg
 

Technische basis

De bijzonderheid bij Klimaglas is de speciaal aangebrachte laag. Deze zorgt ervoor dat veel daglicht in de ruimte valt, de solaire energie wordt echter gelijktijdig gereflecteerd en verhindert zo een oververhitting in de zomer.

Bij de keuze van het geschikte glas moeten twee technische waarden worden onderscheiden: de Ug-waarde en de ZTA-waarde. Een verklaring van deze waarden vindt u onder de blauwe boxen. Voor een aangenaam klimaat gedurende het gehele jaar is een evenwichtige verhouding belangrijk. Een hoge ZTA-waarde levert weliswaar in de winter een kosteloze energiewinst op, in de zomer bestaat er echter een acuut verhittingsgevaar.

Voor grootst aangelegde glazen gevels is daarom een lage ZTA-waarde gunstig.

Verklaring Ug-waarde

Warmtedoorlaatcoëfficiënt – hoe kleiner, hoe beter

De Ug-waarde duidt aan hoeveel warmte uit een ruimte door het glas naar buiten wordt gelaten, gemeten in Watt gedeeld door vierkante meter maal Kelvin. De EnEV 2009 verlangt voor glas een  Ug-waarde van 1,1 W/m²K*. Onder deze waarde ligt Semco Klimastar met Ug-waarden tot 0,4 W/m²K en het glas verlegt daarmee nieuwe grenzen bij de klimaatbescherming en de energiebesparing.


Verklaring ZTA-waarde

Maateenheid voor de energiedoorlaat  - lage ZTA-waarde – hoog wooncomfort

De totale energiedoorlaat duidt aan welk gedeelte van de opvallende energie door een beglazing naar binnen dringt.

De energiedoorlaat is samengesteld uit de direct doorgelaten zonne-energie en de secundaire warmteafstraling ten gevolge van absorptie. Afhankelijk van de stand van de zon varieert de binnenvallende energie op de beglazing. Hoe hoger de ZTA-waarde van glas, hoe hoger de solaire winst en de daaruit resulterende verwarming van het gebouw op zonnige dagen.

Daarom is bij grote glazen gevels is een lage ZTA-waarde heel belangrijk om een snelle oververhitting van de ruimtes te voorkomen.

Technische waarden

Hier vindt u een overzicht van de technische waarden van het Klimaglas van Semco: