bg
 

Een-ruit-veiligheidsglas (ESG) van Semcoglas

Semco Dur is het een-ruit-veiligheidsglas (ESG) van Semco. ESG is een thermisch voorgespannen glas, waarbij de voorspanning door een warmtebehandeling van het glas wordt bereikt. Door de ruit vlug en gelijkmatig te verhitten en ze aansluitend snel af te koelen, wordt de buitenste zone van de ruit verstevigd. Het glas bezit na deze behandeling een grotere stoot- en buigvastheid, houdt projectielen tegen en is resistenter geworden tegen temperatuurverschillen.

Springt een ruit kapot, versplintert het ESG niet zoals normaal glas, maar het valt uiteen in een fijnmazig net van stompe, kleine glazen deeltjes. Dit eigenschap verhoogt de veiligheid.

Semco Dur wordt bij verschillende speciale gevelconstructies en bij de sector interieur toegepast.