bg
 

Gelaagd veiligheidsglas (VSG) – veilig is veilig

Op grond van de verschillende dikte van float- of een-ruit-veiligheidsglas (ESG) en gelaagde folie die onder druk en hoge temperaturen met elkaar worden verbonden, biedt het gelaagde veiligheidsglas Semco Safe een goede beveiliging tegen slagen en stoten.

Al naar gelang de ruitopbouw reikt het prestatie-aanbod van ons veiligheidsglas van inbraakbeveiliging bij privéhuizen tot aan bescherming van personen en objecten met verschillende weerstandsklassen. Speciale eisen aan de toepassing worden met Semco Safe glashelder gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld bij banken of openbare instellingen die een bijzondere bescherming verlangen.

Semco Safe kan met het passende Klimaglas, warmte-isolatie-, zonwering- en geluidsisolatieglas worden gecombineerd.

Doorgooi-, doorbraak-, doorschietbeperking
Weerstandsklassen

Een overzicht van de gangbare weerstandsklassen (staan b.v. bij onze technische gegevens) ontvangt u hier:

Valbeveiligende beglazing

Semco Safe biedt op grond van het splinterbindende eigenschap van de gelaagde folie een ingebouwde beveiliging tegen snijwonden en zorgt ervoor dat bij glasbreuk resten aan de folie blijven hangen.

Bij de juiste glastoepassing is het eveneens geschikt als valbeveiliging conform TRAV (Technische voorschriften voor het gebruik van valbeveiligende beglazingen). Deze voorschriften worden door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) gepubliceerd en met deze voorschriften wordt in alle Bondslanden bij de bouw rekening gehouden. 

Semcoglas bezit een „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ (AbP) voor valbeveiligende isolatiebeglazingen (twee- en drievoudig) voor de TRAV-categorieën A, C2 en C3.

De minimumopbouw is VSG8-0,76 / spouw10 / VSG6-0,38.
Voor een drievoudige opbouw kan deze met een in het midden liggende ruit worden uitgebreid. De opbouw kan met veiligheidsglas of zelfs met floatglas worden gerealiseerd. Wordt de beglazing overeenkomstig AbP gefabriceerd, wordt daarmee voldaan aan de stootbeveiliging conform TRAV. Een experimentele controle of een eventuele goedkeuring kan zo worden voorkomen.

Semco Safe SentryGlas®

Bij het gelaagde veiligheidsglas Semco Safe SentryGlas® worden de afzonderlijke ruiten met de SentryGlas®-tussenlaag verbonden. Op grond van de grote stevigheid die zo ontstaat, is een omvangrijk toepassingsveld mogelijk.

Grotere afmetingen en gelijktijdig minder gewicht zijn slechts twee van de vele voordelen die dit product heeft in vergelijking met gelaagd veiligheidsglas met PVB-Folie als tussenlaag. Voor architecten en bouwingenieurs biedt Semco Safe SentryGlas® nieuwe architectonische mogelijkheden.

Technische gegevens

Een overzicht van de technische gegevens van tot voorbeeld dienende gebouwde constructies met Semco Safe vindt u hier: