Certificaten

CE-markering

Semco bevestigt voor het door hem geproduceerde uit meerdere ruiten bestaande isolatieglas en veiligheidsglas de conformiteit met de eisen van de Europese productnormen. De hiervoor telkens noodzakelijke controles van het eerste geproduceerde type en de verplichte eigen productiecontrole in de fabriek (WPK) vinden in alle productiefabrieken plaats. Om onze klanten daarnaast een hoge kwaliteitsstandaard te kunnen garanderen, zijn de WPK en de daarmee verbonden regelcontroles van de producten in de afzonderlijke isolatie- en veiligheidsglasfabrieken onderworpen aan een vrijwillige externe controle door een onafhankelijk, op Europees niveau daarvoor erkend keuringsbureau, zoals bijvoorbeeld:

Kijk ook onder CE.

Ü-symbool – wettelijk voorgeschreven

Semco verklaart met dit symbool dat zijn producten naast de CE-markering ook met de wettelijke nationale eisen voor isolatie- en veiligheidsglas overeenstemmen.

DIN EN ISO 9001 – kwaliteit met systeem

Dit keurmerk documenteert dat Semcoglas wordt gecontroleerd conform de richtlijnen van het kwaliteitsmanagementsysteem van ISO 9001:2008. Op deze basis vindt een voortdurend verbeteringsproces (KVP) plaats, dat het optimaliseren van de arbeidsprocessen in alle bedrijfssectoren en een gelijk blijvende hoge kwaliteit van onze producten tot doel heeft.

RAL – een gevraagd keurmerk

RAL-kwaliteitsmerken kenmerken over het algemeen die producten en dienstverleningen die volgens hoge kwaliteitscriteria worden geproduceerd. Semcoglas voldoet aan de kwaliteits- en controlebepalingen van de “Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas” (GMI). Hiertoe behoort op de eerste plaats een tolerantie voor de Ug-waarde van ≤ 0,1 W/m²K en het emissievermogen van de aangebrachte coatings van ≤ 0,01. Bovendien vindt een onafhankelijke externe controle van de productie plaats.
„Geen RAL-gecontroleerd raam zonder RAL-gecontroleerd isolatieglas!“ 

KOMO – gecertificeerde kwaliteit op de bouw

In Nederland stelt het KOMO-certificaat een boven het gemiddelde liggende standaard voor isolatieglas zeker. Daarmee wordt aan de meest actuele kwaliteitseisen van de Nederlandse stichting “Bouwkwaliteit” en aan de wettelijke voorschriften voldaan. Hiertoe behoren regelmatige productcontroles en een externe controle door de KIWA Product Cert GmbH.

DS - certificeret

Met dit keurmerk wordt Semcoglas conform de Deense Standaard (DS) gecertificeerd en gecontroleerd. Productcontroles vinden plaats en de lopende productie wordt door een externe instantie gecontroleerd.

SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Het P-merkteken signaleert klanten uit Scandinavië dat Semcoglas ook hier onderworpen is aan een voortdurende controle in het kader van de SP-certificering. Daartoe behoren strenge productcontroles en een externe controle door het Zweedse controle- en researchinstituut (SP).

Benor - Certificat

Met dit keurmerk wordt Semcoglas volgens de Belgische normeisen door de BCCA (Belgian Construction Certification Association) gecertificeerd. Er vinden productcontroles en jaarlijks twee externe controlebezoeken tijdens de productie plaats.

VdS - certificaat

Het glas met alarmbeveiliging en de productiefabrieken hiervoor worden door de VdS Schadenverhütung GmbH gecertificeerd en gecontroleerd. Semcoglas voldoet aan de eisen die aan de productie van alarmglas – zij het isolatie- of veiligheidsglas – worden gesteld.