Gestellpool

Semco heeft einige tijd geleden het gehele transportrekkenbeheer overgedragen aan de externe dienstverlener „Gestellpool Europe GmbH & Co. KG“. Wij hebben nu vastgesteld dat steeds meer bedrijven van het Gestellpool-systeem gebruik gaan maken om mee te delen dat de rekken weer kunnen worden afgehaald en dat de acceptatie hiervan toeneemt omdat het in de branche een bijna uniforme oplossing betreft.

De Gestellpool heeft de taak de extra dienstverlening bij een glaslevering te organiseren, dus het verhuren van het transportrek. Want door een hoge beschikbaarheid van de transportrekken is het voor de Gestellpool-partner mogelijk een hoge betrouwbaarheid bij leveringen te kunnen garanderen.

Op de homepage van de Gestellpool krijgt de klant een individueel online-domein en heeft de mogelijkheid alle op zijn naam geboekte glastransportrekken te kunnen bekijken. Voorts kan via de eenvoudige selectie: “klaar om te worden afgehaald” worden meegedeeld, dat de rekken weer kunnen worden afgehaald.

Alternatief kan deze mededeling ook plaatsvinden

Ø      per Fax +49 (0) 511/ 380 72 657
Ø      per E-Mail (freimelden(at)gestellpool.com) of
Ø      per telefoon +49 (0) 511/ 9666-944 en -943

Link naar de Gestellpool
Link naar de faxmededeling voor afhaling

Wij mogen u verzoeken met ingang van heden alleen nog maar via een van de genoemde mogelijkheden aan de Gestellpool mee te delen dat de rekken weer kunnen worden afgehaald.

Speciale voorwaarden van de Semco-groep voor goederenleveringen met rekken voor meermalig gebruik.