bg
 

Användningsområden

Administrativa byggnader          Hotell
  

Kontorslokaler                             Privata hus
  

Sporthall                                      Badhus  

Boning                                         Skola/Universitet  

Kulturell inrättninga                     Övriga