bg
 

Semco Point - Perfekta knutpunkter

Svävande fasader och transparent lätthet i designen. Fördelarna med klara glasfasader blir tydliga med Semco Point. Tack vare det fantastiska systemet kan stora glasytor realiseras ramlösa. Beslagen är integrerade i nivå med rutan genom försänkta borrhål eller kombinerade med tallriksfästen genom cylindriska borrhål i glaset. Punkten som allt rör sig kring: Punktfästsystemet är utrustat med ett ledat fäste vars rotationspunkt befinner sig inuti glasytan.

Semco Point är därför fritt från spänningar. Krafter som uppstår leds direkt in i underkonstruktionen. Det gör att glasrutans egen vikt inte orsakar några extra spänningar i området för fästet. Glasets tjocklek kan reduceras till ett minimum. Semco Point möjliggör briljant fasaddesign tack vare perfekt teknologi. Vi erbjuder även ett optimalt fästsystem för skärmtak och helglasanläggningar som glaspassager, väntrum eller hållplatser.