bg
 

Semco Dur Clean - Smutsavvisande glas

Glas heter den postmoderna tidens fascinerande byggmaterial. Glaset fängslar genom sin briljans och lätthet och sin höga funktionalitet. Semco Dur Clean understryker dessa egenskaper med sin smutsavvisande verkan.

Semco Dur Clean har en funktion som grundar sig på produktens fotokatalytiska och hydrofila effekt.

UV-strålningen som finns i solljuset genererar den katalytiska effekten i det yttre skiktet så att organisk smuts bryts ner och lättare kan spolas bort. När det regnar dras de enskilda vattendropparna på skiktet isär och förenas till en vattenfilm. Vattenfilmen eroderar löst fastsittande smutspartiklar och får dem att spolas bort med regnvattnet. Det uppstår nästan inga smutsränder längre efter regn eftersom vattnet i stort sett inte bildar några droppar som torkar in. Fönstret eller fasaden behöver därför bara rengöras sällan. Glasningens klimattekniska värden, t ex ljustransmission och g-värde, är ändå garanterade.