bg
 

Semco Spacer BL - ett fönster blir en möbel

Det nya termoplastiska kantsystemet ersätter både den traditionella distanslisten i metall, torkmedlet och primärtätningen. Det elastiska termoplastiska materialet är baserat på polyisobutylen (PIB) med ett integrerat torkmedel. Du uppnår en högre produktkvalitet och får betydligt nöjdare slutkunder med denna varma kant. Mellanrumsbredder på 6 - 18 mm kan levereras.

Fler fördelar genom innovativ teknik

 • Högkvalitativt utseende
 • Planparallellitet hos 3-glas isolerglas
 • Utmärkta psi-värden
 • Hög gastäthet

Ytterligare fördelar med den varma kanten hos Semco Spacer BL

 • Låg värmeledning genom tekniskt optimerat kantsystem
 • Minskat U-värde för fönster med upp till 12 %
 • Mindre drag/konvektionsfenomen
 • Bättre boendeklimat
 • Jämnare temperaturfördelning på glasytan
 • Kraftigt reducerad kondensbildning i kantområdet på glas och fönster
 • Minimering av mögelrisken
 • Mindre underhållsarbete för fönster genom låg kondensbildning i glasfalsen

Försprång tack vare kvalitet

 • Kanter utan förskjutningar hos 3-glas isolerglas (även hos glaselement med specialmått)
 • Ingen butyl och molekylsikt i rutans mellanrum
 • Tillverkning av individuell total glastjocklek (pakettjocklek) möjlig
 • Mycket god UV-, väder- och temperaturbeständighet
 • Reducering av gränsytorna med 50 % (högre täthet)
 • Visuellt högkvalitativt totalintryck
 • Homogent förlopp hos distanslisten
 • Inga vulster i skivans hörn
 • Exakta element med specialmått möjliga
Tekniska data - jämförelse mellan distanslister

En översikt över psi-värdena hos olika kantsystem hittar du här: