bg
 

Bullerskyddsglas - Chanslöst buller

Trafikbuller, höga driftljud eller buller från flygplan: Bullerbelastningen från vår omgivning har ökat kraftigt.

Semco skapar lugn och ro. De provade bullerskyddsglasen stänger ute bullret. Semco Phone har det passande glaset för olika bullerkällor, vare sig det rör sig om byggnader vid starkt trafikerade gator eller i närheten av diskotek och flygplatser. Tack vare den breda paletten av bullerskyddsglas löser Semco stora och små bullerproblem. Säkert och effektivt.

Semco Phone kan naturligtvis kombineras med passande klimat-, isoler-, solskydds- och säkerhetsglas. Man är på så sätt alltid komplett skyddad i byggnaden.

Ljudisoleringsgrad

Mätvärdet för ljudreduktion Rw tar inte tillräcklig hänsyn till olika ljudspektra i byggnaden orsakade av olika bullerkällor. Definitionen av ljudreduktion enligt anpassningstermerna C och Ctr har därför större utsagokraft. Vid utvärderingen kan även uppgifter lämnas om hur byggnadsdelen förhåller sig gentemot olika typer av buller.

Bullersituationer:

C     

Buller till övervägande del inom det mellan- och högfrekventa området (från t ex motorvägar, tågtrafik med medelhög och hög hastighet, jetplan på låg höjd)

Ctr          

Buller till övervägande del inom det mellan- och lågfrekventa området (t ex från stadstrafik, tågtrafik med låg hastighet, jetplan på högre höjd, diskotekmusik)

Tekniska data

Här hittar du olika testade uppbyggnader av bullerskyddsglas från Semco: