bg
 

Teknisk information

Det som gör Klimaglas så unikt är den speciella beläggningen. Den gör att mycket dagsljus släpps in i rummen men samtidigt att solenergin reflekteras. Beläggningen skyddar därför mot överhettning på sommaren.

Viktigt vid valet av lämpligt glas är att skilja mellan två tekniska värden: Ug-värde och g-värde. Dessa värden förklars nedtill i de blåa fälten. Det är viktigt med ett välbalanserat förhållande för att få ett angenämt klimat under hela året. Ett högt g-värde innebär visserligen en gratis energivinst på vintern men på sommaren finns det risk för akut överhettning.

Ett lågt g-värde är därför fördelaktigt för glasfasader med stora ytor.

Förklaring Ug-värde

Värmegenomgångskoefficient - ju mindre desto bättre

Ug-värdet anger hur mycket energi från rummet som avges genom glaset, mätt i Watt genom kvadratmeter gånger Kelvin. EnEV 2009 föreskriver ett Ug-värde på 1,1 W/m²K för glas. Semco Klimastar underskrider detta värde med Ug-värden ner till 0,4 W/m²K och skapar därmed nya måttstockar när det gäller klimatskydd och energibesparing.


Förklaring g-värde

Energitransmission - lågt g-värde, hög boendekomfort

Den totala energitransmissionen anger vilken andel av energin som tränger in genom glaset.

Den är sammansatt av direkt genomsläppt solenergi och sekundär värmestrålning till följd av absorption. Beroende på hur högt solen står varierar energiinfallet på glaset. Ju högre g-värde ett glas har desto högre är den solenergi som kan utnyttjas och den därmed resulterande uppvärmningen av byggnaden under soliga dagar.

Det är därför mycket viktigt med ett lågt g-värde hos stora glasfasader för att undvika en snabb överhettning av rummen.


Tekniska värden

Här hittar du en översikt över tekniska värden för Semco Klimaglas: