bg
 

Säkerhetsglas - Glaset med inbyggd skyddsfunktion

Semco säkerhetsglas skyddar dig, din familj och din egendom.

Beteckningen säkerhetsglas omfattar olika glastyper med säkerhetsrelaterade egenskaper. I detta sammanhang skiljer man huvudsakligen mellan härdat glas och laminerat säkerhetsglas.

Säkerhetsglasen från Semco ökar den aktiva och passiva säkerheten för din byggnad. De ger aktivt skydd mot inbrott, beskjutning och explosion (beroende på typ av glas) och passivt skydd mot personskador vid glasbrott. Användning av säkerhetsglas är för många ändamål föreskriven i lagbestämmelser (t ex för glastak/TRAV, Tekniska regler för användning av glas som skydd mot fall).

Informera dig här om härdat glas och laminerat säkerhetsglas från Semco.