bg
 

Härdat glas från Semcoglas

Semco Dur är ett härdat glas från Semco. Ett härdat glas är ett termiskt förspänt glas hos vilket förspänningen uppnås genom en värmebehandling av glaset. Genom en snabb och jämn uppvärmning av glasskivan och efterföljande snabb avkylning härdas den yttre zonen av skivan. Efter behandlingen får glaset en ökad stöt- och böjhållfasthet och ett förbättrat skydd mot inkastning och temperaturskillnader.

Går glaset sönder splittras inte det härdade glaset som vanligt glas utan faller sönder i ett tätmaskigt nät av trubbiga små glasbitar. Denna egenskap ökar säkerheten.

Semco Dur används i olika speciella uppbyggnader för fasader och inom området interiör.