bg
 

Laminerat säkerhetsglas - På den säkra sidan

Det laminerade säkerhetsglaset Semco Safe tillverkas i olika tjocklekar av float- eller härdat glas samt plastfolie som förbinds med varandra under tryck och höga temperaturer. Glaset ger därför ett säkert skydd mot våldspåverkan.

Beroende på glasskivans uppbyggnad täcker vår palett av säkerhetsglas användningsområden från privat inbrottsskydd till person- och objektskydd med olika motståndsklasser. Speciella användningskrav som till exempel inom bankväsendet eller i offentliga inrättningar med behov av särskilt skydd realiseras glasklart med Semco Safe.

Semco Safe kan kombineras med passande klimat-, isoler-, solskydds- och bullerskyddsglas.

motstånd mot inkastning, skarp stöt, projektiler
Motståndsklasser

En översikt över de gängse motståndsklasserna (finns exempelvis i våra tekniska data) får du här:

Glasning som skydd mot fall

Semco Safe ger inbyggd säkerhet mot skärskador tack vare laminatfoliens förmåga att hålla fast glassplitter och det ser till att glaset inte lossnar från sin infästning vid glasbrott.

Vid korrekt användning lämpar det sig därför även som skydd mot fall enligt TRAV-föreskrifterna, d v s de tekniska reglerna för användning av glas som skydd mot fall. Detta regelverk ges ut av det tyska institutet för byggnadsteknik (DIBt) och beaktas i alla tyska delstater vid byggnadsgodkännande.

Semco har ett "allmänt byggnadstekniskt godkännande" (AbP) för isolerglas som skydd mot fall (2-glas och 3-glas) för TRAV-kategorierna A, C2 och C3.

Minimal uppbyggnad är laminerat glas 8 - 0,76 mm/ mellanrum 10 mm/ laminerat glas 6 - 0,38 mm. För 3-glas-uppbyggnader kan den minimala versionen utökas med en skiva i mitten. Den kan tillverkas i säkerhetsglas eller till och med i floatglas. Tillverkas glasningen motsvarande vårt godkännande är stötsäkerheten enligt TRAV påvisad. En experimentell undersökning eller ett godkännande i enskilda fall kan på så sätt undvikas!

Semco Safe SentryGlas®

Hos det laminerade säkerhetsglaset Semco Safe SentryGlas® förbinds de enskilda glasskivorna med mellanskiktet SentryGlas®. Ett brett användningsområde blir i så fall möjligt tack vare den höga styvhet som uppstår.

Större dimensioner och samtidigt lägre vikt är bara två av de många fördelar som denna produkt erbjuder jämfört med laminerat säkerhetsglas med PVB-folie som mellanskikt. Semco Safe SentryGlas® öppnar nya arkitektoniska möjligheter för arkitekter och byggnadsingenjörer.

Tekniska data - exempel på uppbyggnader

En översikt över tekniska data för olika exempel på uppbyggnader av Semco Safe hittar du här: