bg
 

Larmglas - Med säkerhet larmberett

Enligt kriminalstatistiken begås hälften av alla inbrott genom tillträde via osäkrade glasytor.

Semco slår larm. Med Semco Dur Alarm är byggnaden utmärkt skyddad vare sig det rör sig om det privata, kommersiella eller offentliga området. Inbrottstjuvar har ingen chans mot säkerhetsglas och inbyggd larmfunktion. Larmslingan är antingen osynlig eller diskret synlig - för att avskräcka redan i förväg. När glaset förstörs utlöses genast larmet. Semco Dur Alarm reagerar sekundsnabbt och får inbrottstjuvar att ta till flykten.

Säkerhet och kvalitet

Semco erbjuder säkerhet med kvalitet som lönar sig i allvarliga lägen. Semco Dur Alarm uppfyller alla lagstadgade VdS- och DIN-krav för inbrottsanläggningar i klass C. När det gäller skadeståndsreglering i försäkringsfall är man garanterat också på den säkra sidan med Semco Dur Alarm.

Systemet kan kombineras med alla i handeln förekommande larmanläggningar och med ytterligare funktioner som isoler-, solskydds-, bullerskydds- och klimatglas.