bg
 

Vår företagsfilosofi

Vi på Semcoglas har olika grundsatser i vår företagsfilosofi. Dessa förtydligar Semcoglas hållning och är vår ledstjärna inåt och utåt.

Vi efterlever våra principer.

Det bidrar i väsentlig grad till vår grupps framgång när alla medarbetare, all specialiserad och ledande personal, alla arbetsgrupper och alla instanser inom Semcoglas-gruppen utför sitt arbete enligt företagsfilosofins grundsatser och värden och samarbetar på ett kollegialt sätt.

Vi är rättvisa

"Fairness innebär för oss att vi behandlar våra kunder, leverantörer och varandra så som vi vill att de behandlar oss - förtroendefullt, ärligt och hövligt."

Vi är framtidsorienterade

"Att vara framtidsorienterad innebär för oss att vara bättre än konkurrenterna när det gäller innovationer, bra kundkontakt, kvalitet och punktliga leveranser."

Vi är kundorienterade

"Det är viktigt för oss att kunden är nöjd! Vi gör allt för att uppnå detta genom vår målsättning att leverera punktligt och komplett."

Vi är kvalitetsmedvetna

"Kvalitet är när kunden återkommer och inte produkten."

Vi är miljömedvetna

"Att vara miljömedveten innebär för oss att använda alla resurser, t ex material och energi, så sparsamt som möjligt."