Företagsporträtt

En ö i havet. Horisonten sträcker sig över hela himmelen. Tiden mellan ebb och flod. Plats för nya tankar. Vad vore, om …

Ingenting är så mäktigt som en idé, vars tid är kommen. När Hermann Schüller kom tillbaka från sin ösemester 1997 hade han en tydlig bild framför ögonen: två expanderande företagsgrupper, SCHÜLLER kvalitetsglas och ISOGLAS, i samma båt, med samma kurs – och med förenade krafter i konkurrensen.

Rolf Sawatzki, den dåtida ägaren till ISOGLAS, var entusiastisk över idén. Liksom Hermann Schüller var han övertygad om att nya synergieffekter skulle uppstå genom ett gemensamt takmärke. Sammanslagningen av företagen fick ett namn: SEMCO – sammansatt av bokstaven S som i ”Schüller” och ”Sawatzki”, E som i ”engineering” och det tyska ordet för ”inköp” (”Einkauf”), M som i ”marknadsföring” och CO som i ”cooperation”.

Redan från första början satsade de båda bolagsmännen på en dynamisk tillväxt, flexibilitet och innovativa produkter.

I dag hör SEMCOGLAS Holding GmbH med 24 etableringsorter i in- och utlandet till Europas mest framgångsrika företag inom glasbearbetning.

 

En blick bakom fasaderna ->