Alltid i närheten

Kundnärhet innebär för oss att vara öppen och sensibel för de människor och de marknader som vi kommer i beröring med och levererar till. Det innefattar även att hålla personliga kontakter levande, bygga upp förtroende och erbjuda en service med starkt engagemang som ger något utöver det vanliga.

Men närhet innebär också korta vägar. Tack vare sina decentrala etableringsorter är SEMCOGLAS på plats i alla viktiga regioner i Tyskland. Genom en effektiv och nätverksuppbyggd lagerhållning kan vi reagera snabbt och garantera tillförlitliga glasleveranser inom avtalade tider.

Byggherrar, bearbetare och arkitekter kommer materialet glas närmare inpå livet i våra servicecentra Westersteder, Nordhorn, Neubrandenburg och Aschaffenburg. Aktuella trender demonstreras här ”live”. Var och en som vill gestalta med glas kan här få fackkunnig rådgivning och stöd vid realiseringen av sina projekt. Om så önskas samarbetar våra specialister med projektörerna från det första utkastet till den statiska fördimensioneringen. Och givetvis stödjer vi våra partner med attraktiva säljhjälpmedel för en framgångsrik distribution av SEMCOGLAS-produkter.


Kloka huvuden och klara strukturer ->