Gemensamt firar vi framgångar

Den som i dag talar om företagsvärden menar mer än bara siffror. Vi är fast övertygade om att ett företag bara kan agera framgångsrikt på lång sikt när de ekonomiska målen står i samklang med ansvaret gentemot människor, samhälle och miljö. Mot bakgrunden av detta medvetande definierar SEMOCLAS sin filosofi.

På första plats kommer kunden. Kundens önskemål är rättesnöret för vårt tänkande och handlande. Med våra högvärdiga och innovativa glasprodukter vill vi ge nya impulser för en tidsenlig, öppen boendekultur. Och samtidigt utnyttja alla möjligheter som byggmaterialet glas har att erbjuda för att lösa angelägna energi- och miljöfrågor.

Våra medarbetare bemöter vi med aktning, respekt och förtroende. Att motivera dem, väcka deras laganda och att stödja dem vid förverkligandet av personliga och gemensamma mål hör till våra primära ledningsuppgifter.

I våra affärsförbindelser sätter vi värde på en rättvis och partnerskaplig dialog alltid med fokus på ett långfristigt och förtroendefullt samarbete. Vi eftersträvar ett systematiskt och varaktigt samarbete och win-win-situationer.

SEMCOGLAS vill under lång tid höra till de bästa glasförädlarna i Europa inom branscherna fönster- och fasadbyggnad liksom möbler, inomhusbyggnation och specialanvändningar. Att stärka innovationskraften och den därmed förknippade internationella konkurrensförmågan hör därför till våra väsentliga företagsmål. Det är det enda sättet att även i framtiden hålla företaget lönsamt, säkra arbetsplatserna och göra de nödvändiga investeringarna.


På väg mot nya mål ->