Gestalta den nya världen med glas

Inte fråga om saken! Glas hör till framtidens material inom arkitekturen. Det finns tusentals möjligheter att göra våra livsvärldar ljusare, trevligare och mer kommunikativa med hjälp av glas. Revolutionerande tekniker har gjort det estetiska materialet till en multitalang. Förut djärva kreativa fantasier är sedan länge reella standarder. Ramlösa konstruktioner fulla av ljus och lätthet bestämmer trenden. Man experimenterar modigt med former, färger och mönster.

Glas passar exakt in i vår tid, eftersom det skonar energiresurserna och miljön. Den nya generationen SEMCOGLAS funktionsglas uppnår nu isolervärden som kan jämföras med de för en murad vägg. Ett intelligent 3-glas isolerglas som Semco Star 3 reducerar i hög grad värmeförluster. Och mer än så: Det utnyttjar solinstrålningen som gratis energi (energikollektor) under övergångstiden. Och att elda mindre innebär även mindre mängder skadliga koldioxidutsläpp.

Det är dessutom möjligt att skapa anspråksfulla användningar på interiörområdet. Aldrig någonsin har innerdörrar, trappor, designobjekt, sanitäranläggningar eller väggpaneler i glas varit så aktuella som i dag! Även här har SEMCOGLAS slagit in på nya vägar. Vi levererar helglassystem komplett med alla mekaniska komponenter. På så sätt garanterar vi ett optimalt samspel mellan glas, design och teknik.


Vara bra och bli bättre ->