Kloka huvuden och klara strukturer

Det som är värdefullt för ett företag är människorna som arbetar för det och den anda, i vilken de gör det. Vi vill att våra medarbetare identifierar sig med sina uppgifter och företagets målsättningar. De uppmuntras att handla självständigt och att själva ta ansvar inom ramen för sin befattning. Vi arbetar alla för samma mål och hela SEMCOGLAS-gruppens framgång.

SEMCOGLAS har för närvarande 1.550 medarbetare och förfogar därmed över en enorm potential av individuella talanger med kreativa färdigheter. Dessa starka sidor måste upptäckas och stöttas. Vi har därför i nära samarbete med ett institut för ekonomisk psykologi och organisationsrådgivning upprättat en personalutvecklingsplan som i synnerhet även bemödar sig om en rekrytering av unga medarbetare ur de egna leden. Redan unga medarbetare har hos SEMCOGLAS möjligheten att förbereda sig på en intressant karriär inom företaget genom professionella skolnings-, vidareutbildnings- och träningsprogram.

Klart definierade kravprofiler och klara strukturer främjar denna utvecklingsprocess. Ett löpande informationsutbyte pågår på alla nivåer och även teamövergripande. Var och en är inbjuden att aktivt medverka till företagets utveckling. Det redan bestående sätts alltid i fråga för att komma fram till nya lösningar med mervärde. I ett sådant företagsklimat växer motivationen och viljan att prestera - för morgondagens kompetensbärare hos SEMCOGLAS.


Gemensamt firar vi framgångar ->