bg
 

Produkter som sätter marknaden i rörelse

Våra affärssegment har ett brett spektrum som lever och växer i takt med en fortlöpande optimering av produkterna och ständigt vidareförande nyutvecklingar. SEMCOGLAS gäller inte utan grund som pacemaker för framtidsvisande tekniker inom glasbearbetningen. Aktuella trendsättare som solskyddsglaset Semco Solar 600, Semco Dur Clean med självrengörande effekt eller Pop-In-Sliding-Door – ett ramlöst skjutdörrssystem med nästan osynlig teknik – sätter nya standarder och bildar en plattform för fortsatta innovativa idéer.


Gestalta den nya världen med glas ->