Vara bra och bli bättre

Denna filosofi bestämmer vårt dagliga arbete. Den får oss att om och om igen kritiskt kontrollera personal-, produkt- och processkvaliteten inom alla områden och att varaktigt optimera den.

Den bärande pelaren för denna kvalitetsstrategi är våra kompetenta medarbetare som alltid är på en aktuell nivå när det gäller utbildning. Vårt företagsklimat främjar eget ansvarstagande och kvalitetsmedvetande och motiverar medarbetarna att lämna förslag på och förverkliga förbättringar.

SEMCOGLAS tillämpar ett kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001. 2000.

Detta internationellt godkända organisations- och kontrollinstrument bidrar mätbart till en ökning av företagets prestationer.

Med hjälp av detta system kan vi göra arbetsprocesser transparenta och effektivare, förbättra tids- och kostnadsstrukturer och uppnå en högre produktsäkerhet genom standardiserade rutiner. Till detta kommer – förutom de fabriksegna produktionskontrollerna – regelbundna analyser och utvärderingar av kvalitetstalen genom kvalitetsstyrningssystemet.

Alla åtgärder har bara ett mål: att vinna våra kunders förtroende och att göra dem nöjda.

Givetvis arbetar alla företag inom SEMOGLAS enligt CE-föreskrifter. De är dessutom underkastade en frivillig kvalitetsövervakning och –certifiering. RAL-, KOMO-, DS-, Benor- och P-märkning dokumenterar våra produkters höga kvalitet.


Alltid i närheten ->