bg
 

Beläggning

Beläggningar, t ex med silver och metalldioxid, kan påverka glasets egenskaper på ett riktat sätt. Dessa material har en hög transmissionsförmåga inom det synliga spektralområdet och en hög reflektionsförmåga inom det infraröda området. Dessutom appliceras metalloxider med ett högt brytningsindex för att uppnå antireflexegenskaper.

 

Glaslager och tillskärning ->