bg
 

Försegling

I det sista steget tätas de med en distanslist sammanfogade glasrutorna först med butyl (primärt tätningssteg) runtom. Begreppet butyl står här för en speciell receptur av butylkautschuk som uppstår genom polymerisation av polyisobutylen (PIB). I anslutning till butyleringen förseglas isolerglasrutorna (sekundärt tätningssteg) i regel med ett tätningsmaterial på basis av polyuretan eller polysulfid. Till butylens viktigaste egenskaper räknas den mycket höga ogenomträngligheten för gas och vattenånga. Förseglingsmaterialet tjänar förutom som extra tätningsfunktion i första hand till att stabilisera isolerglasrutan respektive till att säkra läget hos butyllisten. Standardhöjden på kantkonstruktionen uppgår till ca 11 mm.

 

Förpackning ->