bg
 

Utveckling av beläggningar

I beläggningsfabriken i Neubrandenburg bedriver Semco förutom det glastekniska laboratoriet även ett beläggningslaboratorium. Här arbetar man huvudsakligen på kvalitetssäkringen och vidareutvecklingen av de egna glasbeläggningarna.

Utrustningen består bland annat av en spektralfotometer för bestämning av ljus- och energitekniska storheter, ett högupplösande ljusmikroskop för klassificering av ytdefekter, abrasions- och UV-testutrustning, utrustning för mätning av ytmotståndet, utrustning för bestämning av emissiviteten hos skikt och spektrometer för bestämning av färgpunkter vid vinkelrät betraktelse och betraktelse från sidan.

2005 riktade Semco för första gången uppmärksamheten på sig i samband med utvecklingen av glasbeläggningar och väckte uppseende inom hela branschen: Beläggningen för glaset Semco Klima 600 uppnådde för första gången en selektvitet på > 2 och vann av den anledningen Ludwig-Bölkow-teknologipriset.