bg
 

Skiljeväggar i glas - Att avskilja öppet

Att dela rum utan att göra avkall på den vida blicken. Göra rum större utan att verkligen öppna dem.

Väggar i glas gör det möjligt, låter ljus leta sig in i de avlägsnaste hörnen och ger rummet en inbjudande prägel. Utnyttjar man dagsljuset i högre grad höjer man också arbetsmotivationen och sänker kostnaderna för belysning i annars halvmörka hallar och gångar.