bg
 

Semco Step - Luftig design

Glasgolv och andra ytor av glas att gå på är ett verkningsfullt sätt att utforma inomhusutrymmen på ett transparent sätt. De bidrar till positiva ljusförhållanden i byggnaden.

De eleganta konstruktionerna kan användas som transparenta golv, dansgolv, mässmontrar, scener eller trappsteg. Bakgrundsbelysning – klar, diffus eller till och med i färg – skapar dessutom accenter och betonar glasets transparens.

Exempel på uppbyggnad och inbyggnad av glas att gå på
Fördelar
 • Glasgolv och glastrappor förmedlar ett intryck av lätthet och ger rummen en speciell elegans.
 • Belysta ljusränder bakom trapporna med olika lysdioder möjligt
 • Kan kombineras med färgfolier för en färgmässig utformning
 • Halkhämmande utförande i individuell design med screentryck möjligt (halkhämmande egenskaper testade enligt DIN 51130)
 • Dagsljus tränger igenom glaselementen och gör de därunder liggande rummen ljusare.
Tekniska data

Max format 2 000 mm x 4 000 mm
Min format 200 mm x 300 mm

Max vikt 1 000 kg

Typer av glas: laminerat säkerhetsglas av härdat glas/floatglas eller värmeförstärkt glas/floatglas

Halkhämmande screentryck

Halkhämmande screentryck i skilda designvarianter och med olika halkhämmande klasser

Färger:

 • RAL
 • RAL Design
 • NCS
 • Hewi
 • Pantone
 • Brillux
 • Sikkens
Bearbetningsinformation

Glasen får minst en slipad kant som inte bör användas som synlig kant. Uppbyggnaden av glasytor att gå på består alltid av ett laminerat säkerhetsglas bestående av flera skikt. För att förhindra skador skyddas det statiskt bärande glaspaketet dessutom av en täckskiva. Floatglas eller värmeförstärkt glas ska användas för den bärande glasuppbyggnaden. Täckskivan består av härdat glas eller värmeförstärkt glas för att öka belastbarheten och brotthållfastheten.

När det gäller glasplattor att gå på rör det sig om byggprodukter för vilka det inte finns några bestämmelser eller byggprodukter som i avsevärd grad avviker från uppställda bestämmelser. För sådana byggprodukter krävs i enskilda fall ett godkännande från den högsta byggnadstillsynsmyndigheten eller ett allmänt byggnadstekniskt godkännande. I de tyska tekniska reglerna för glasning (TRLV) (version: 8-2006) finns allmänna bestämmelser för genomgående infästning av glas på fyra sidor upp till de maximala dimensionerna 1 500 x 400 mm.