bg
 

Vidareutbildning

Weiterbildung

"Vi stödjer och kvalificerar våra medarbetare med hänsyn till deras färdigheter och prestationsvilja. Vår målsättning är att rekrytera medarbetare till specialiserade och ledande positioner från de egna leden." Det är en av grundsatserna i vår företagskultur. Vidareutbildning skapar idealiska förutsättningar för att du ska kunna vidareutveckla dig personligen och yrkesmässigt inom företagsgruppen Semcoglas. Som komplettering till den utbildning du redan har erbjuder vi specialutbildningar som utökar ditt kunnande och öppnar upp för intressanta positioner inom vår företagsgrupp.

Vårt vidareutbildningsprogram omfattar seminarier för specialiserad och ledande personal samt utbildningsseminarier. Vi utvecklar dessutom målinriktat unga medarbetare i våra specialkurser för att förbereda dem för ledande positioner. Juniormedarbetarnas potentialer analyseras i personalutvecklingsseminarier, där de görs uppmärksamma på sina starka och svaga sidor. Medarbetare i ledande positioner utvecklas och tränas dessutom målinriktat.