Gestellpool

Semcoglas utkontrakterade för en tid sedan den kompletta förvaltningen av transportstativ till det externa företaget Gestellpool Europe GmbH & Co. KG. Vi kan konstatera att allt fler företag utnyttjar Gestellpool-systemet för att meddela hämtning av stativen och att acceptansen ökar eftersom det rör sig om en nästan branschövergripande lösning.

Gestellpool har till uppgift att sköta utlåningen av stativ, vilket är en tjänst som är fast förknippad med glasleveranser. Faktum är att en hög tillgänglighet på transportstativ leder till att Gestellpool-partnern kan garantera tillförlitliga leveranser.

Kunderna får ett individuellt område på Gestellpools webbsida och kan här se alla glastransportstativ som är registrerade på dem. De kan dessutom meddela att tomma stativ är färdiga att hämtas genom att välja alternativet ”kan hämtas”.

Alternativ kann die Freimeldung auch

Ø      per fax +49 (0) 511/ 380 72 657
Ø      per E-mail (freimelden(at)gestellpool.com) eller
Ø      per telefon +49 (0) 511/ 9666-944 und -943

Länk till Gestellpool
Länk till faxformulär

Vänligen kontakta från och med nu endast Gestellpool för meddelande om att stativ är färdiga att hämtas! Använd ett av de ovan angivna sätten.

Särskilda villkor för Semcoglas-gruppen beträffande varuleveranser med flergångsstativ