Semcoglas-ljusservice är en projekteringshjälp för arkitekter, projektörer och byggherrar. Programmet simulerar dagsljusinfallet i rummen vid olika vädersituationer och under olika årstider.

Du får värdefull information om i vilken grad byggnaden kommer att vara upplyst enligt den aktuella projekteringen och hur upplysningen utvecklar sig när typen av glas ändras eller när fönsterelement förstoras. Analyserna ger dessutom information om ljusplanering för att kunna göra upp en mer detaljerad plan för det elektriska ljuset.

Det är viktigt att tänka på att energimedvetet byggande inte upphör med isoleringen. En stor del av den energi som behövs för belysningen kan sparas om dagsljuset utnyttjas.